Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Renginiai Past Events Gavėnios rekolekcijos

Gavėnios rekolekcijos

Tėvas Virginijus Veprauskas iš Lietuvos Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios aplankys Otavą ir praves Gavėnios rekolekcijas sekmadienį, kovo 13 d. 17:30 val. St. George’s bažnyčioje, 415 Piccadilly Ave. (Richmond Rd. netoli Island Park Drive). Šios mišios gali būti vienintelės lietuviškos mišios šiais metais, todėl prašome visų pasistengti dalyvauti!