Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Renginiai Past Events Nepriklausomybės Šventė

Nepriklausomybės Šventė

v16-6

Vasario 16-tos minėjimo proga Rūtai Kličienei, ilgametei Otavos apylinkės pirmininkei, įteikta Lietuvos grafikės Dalios Genovaitės Mažeikytės paveikslas kaip padėka už daug darbo, energijos ir pastangų idėtų į KLB Otavoje veiklą. Iš kairės: Laima Laffitte, Algis Kuzmickas, film-maker from Lithuania, Lina Masionienė, Vidmantas Valiušaitis, commentator and publicist from Lithuania, Ambasador Gintė Damušytė, Rūta Kličienė, Vytas Radžius, Loreta Gudynaitė-Savtich, Raimundas Kličius and Virginija Ruškienė.