Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Renginiai Past Events a.a. Jonas Valiulis (1924-2011)

a.a. Jonas Valiulis (1924-2011)

Jonas Valiulis mirė 2011 m. spalio 23 d. Monrealyje nugyvenęs 87-erius metus. Liko gedėti žmona Helen, sūnus John (Natalia) ir dukra Valytė (Guy). Jonas daug metų gyeno Otavoje ir dalyvavo lietuviškoje veikloje. Palaidotas Notre-Dame-des-Neiges kapinėse.