Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Kalėdinis Europietiškų Kalėdinių giesmių ir dainų koncertas

2013.12.06, penktadienio vakara Ottawos Notre Dame Katedroje Bazilikoje įvyko Kalėdinis Europietiškų Kalėdinių giesmių ir dainų koncertas. Koncertą surengė Europos Sąjungos Delegacija ir Europos Sąjungos Valstybių  Narių atstovybės.

Koncerto pradžioje Jos Ekscelencija Marie-Anne Coninsx, Europos Sąjungos Ambasadorė Kanadoje, pasveikino susirinkusius ir padekojo koncerto rengėjams.

Koncerte dainavo Ottawa Children's Choir, vadovė ir dirigentė Jackie Hawley; Chorale De La Salle, vadovas ir dirigentas Robert Filion; Calixa Lavallee Choir, vadovas ir dirigentas Laurence Ewashko, dirigentas Ryan Hofman. Jauni ir gražūs chorų dainininkai dainavo nuostabias tradicines ivairių Europos tautų Kalėdines dainas ir giesmes: U.K.,Austrijos,Graikijos,Prancuzijos,Portugalijos, Luxemburgo, Slovakijos, Norvegijos, Estijos, Kroatijos, Italijos, Suomijos, Čekios ir Švedijos, Buvo labai gražu. 

Koncerto pabaigoje jungtinis choras atliko tris afrikietiskas dainas, kurios nebuvo is anksto įtrauktos į programą. Šiomis dainomis buvo pagerbtas neseniai mirusio Pietų Afrikos Presidento Nelsono Mandelos atminimas. Choro dalyviai entuziastingai dainavo ir šoko kaip ir dera afrikietiskoms dainoms. Klausytojai palydėjo šias dainas audringais plojimais.

Na ir pačioje koncerto pabaigoje visi chorai kartu su pilna katedra klausytojų dainavo Franzo Gruberio "Stille Nacht, heilige Nacht", vokiečių, prancuzų ir anglų kalbomis

Katedroje viešpatavo pakili, taiki Kalėdinė nuotaika

Unesco 2011 kovo mėnesi paskelbė, kad "Stille Nacht, heilige Nacht" yra nematerialusis kultūros paveldas