Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Joninių šventė Otavoje

group--jonines-2013-ottawa-1000px Otavos ir Monrealio lietuvių bendruomenės kartu su Lietuvos ambasada Kanadoje birželio 23 dieną Otavoje surengė Joninių šventę.

Dėkojame Monrealio lietuvių kredito unijai „Litas“ už paramą organizuojant Monrealio bendruomenės kelionę į Otavą.

Šventei patalpas suteikė Ventos mokykla, kurią 1981 metais Otavoje įkūrė lietuvė dr. Agota Šidlauskaitė, taip pat dalyvavusi renginyje.