Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Rudeninis susitikimas Otavoje

  Naujieji-mokslo-metai-Vyturelis-2012-s

Šių metų rugsėjo 15 d. Ventos mokykloje Otavos lietuvių bendruomenė suruošė rudens šventę, kurios metu buvo šiltai sutikti naujai kadencijai į Kanadą atvykę Lietuvos Ambasados darbuotojai su šeimomis:

  • Ambasadorius Vytautas Žalys su žmona Jūrate ir sunumi Bartu;
  • Konsulas Jonas Skardinskas su žmona Ilona ir sūnumis Luku bei Roku;
  • Sekretorė/praktikantė Elzė Rimkutė.

Ambasadorius pasveikino visus susirinkusius Otavos lietuvių bendruomenės narius ir palinkėjo sėkmingo bendradarbiavimo.

Tuo pačiu buvo paminėta Otavos lituanistinės mokyklos "Vyturėlis" antrųjų mokslo metų pradžia. Šiais metais mokinukų skaičius dar labiau pagausėjo, tad sekmadienines pamokas lankys jau 17 mokinių. Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams  - Montrealio Lietuvių kredito unijai "Litas", Kanados Lietuvių bendruomenei ir Kanados Lietuvių fondui už suteiktą finansinę paramą, kurios dėka šiais metais mokykla galėjo įsigyti kompiuterį, projektorių ir apmokėti patalpų nuomą visiems 2012-2013 mokslo metams.

Vėliau visi šventės dalyviai vaišinosi suneštinėmis vaišėmis bei turėjo galimybę pabendrauti su naujai atvykusiais svečiais.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Ambasados darbuotojams bei visiems dalyvavusiems šioje gražioje šventėje!