Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Lituanistinės mokyklos atidarymas Otavoje

Mokiniai ir Mokytojos 1024

2011 m. rugsėjo 10 d. Otavos lituanistinė mokykla "Vyturėlis" pradėjo naujus mokslo metus. Po daugelio metų pertraukos, KLB Otavos bendruomenės pirmininkės Loretos Gudynaitės-Savitch dėka lietuviška šeštadieninė mokykla vėl pradės veiklą Kanados sostinėje. Per atidarymo šventę, kuri vyko Dr. A. Šidlauskaitės mokykloje Venta Prepratory School, ryškiais marškinėliais pasipuošę keturiolika būsimųjų mokinukų rodė skaidres ir pasakojo savo vasaros atostogų įspūdžius. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė, o ponas Algimantas Eimantas pasidalino prisiminimais apie savo tėvelį, kuris įsteigė lietuvišką mokyklą Londone (Ontario provincija).